DİNİ BİLGİLER

GÜZEL DUALAR 1

Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke bihakkı hakkike ve bihakkı kibriyâike ve bihakkı cemâlike ve celâlike ve bihakkı cûdike ve fadlike ve keremike yâ kadîmel ihsâni yâ sâdıkal va’dil emîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez- zalimîn. Allahümme ecib da’vetî bi hurmeti ismikel azîm. Ve bihürmeti Muhammedin Sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ve sahbihi ec’maîn. Vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn. Velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm.”

Meali: Allah’ım! Kuşkusuz ki; Senin hakkın için, büyüklüğünün hakkı için, cemalin ve celâlin hakkı için, fazlın ve cömertliğin ve keremin sahibi, ey sonsuz ihsan sahibi olan Allah, ey verdiği sözde emin olan. Senden başka ilâh yoktur, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim ki ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Allah’ım Büyük ismin hürmetine duamı kabul eyle. Allah’ın sıhhat ve selâmeti ve salâtü selâmı üzerine olan Muhammed ve onun Âl ve Ashabının tamamının hürmetine. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Onun kuvvet ve kudretinden daha büyük kuvvet ve kudret yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu